Tag: kiwon

  • Szyby naftowe w Krygu

    Szyby naftowe w Krygu

    Odkopałem stare zdjęcia, a wśród nich kiwony na polach naftowych w Krygu na Karpacko-Galicyjskim Szlaku Naftowym. Historia wydobycia ropy naftowej w tych rejonach sięga XIX wieku.